• Tüm Kategoriler
  • Yazarın Kendi Yayını İNEKLERDE MEME SAĞLIĞI VE SORUNLARI Prof.Dr.Ayhan BAŞTAN

   Fiyat:
   800,00 TL
   İndirimli Fiyat:
   795,00 TL
   Kazancınız 5,00 TL
   3
   MEME BEZİNİN ANATOMİK YAPISI  
   Meme Başı (Papilla mammae)  / Meme Başı Kanalı (Ductus papillaris) / Fürstenberg Rozeti / Annüler Ring veya Halkalar / Meme Başı Sisternası (Sinüs Papillaris) / Bez Sisternası (Sinüs laktiferus)  / Kanal Sistemi / Sekretorik Dokular (Alveoller) / Lob / Lobül

   MEME DESTEKLEYİCİ SİSTEMİ
   Deri / Süperfisial fasia veya areolar subkutan dokular / Areolar korse veya kordon benzeri dokular / Subpelvik Tendo  / Derin Lateral Suspansor Ligament / Median Suspansor Ligament

   MEME DOLAŞIM SİSTEMİ
   Arter Sistemi / Venöz Sistem / Meme Lenf Sistemi

   MEME SİNİR SİSTEMİ

   İNEKLERDE LAKTASYON
   Mammogenezis  / Laktogenezis  / Laktogenezis Döneminin Aşamaları / Galaktogenezis

   SÜT YAPIMI
   Sütün Yapısı / Sütün Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  / Sütün Yapısını Etkileyen Faktörler / Mastitisin Süt Kalitesi ve Yapısı Üzerine Etkisi  / Beslenmenin Süt Yapısı Üzerine Olan Etkisi / Süt İçinde Bulunmaması Gerekli Maddeler

   SÜT YAPIMININ KONTROL MEKANİZMALARI
   İneklerde Süt Üretim Miktarını Etkileyen Faktörler

   SÜT KALİTESİ VE SÜT KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
   Mastitisin Süt Verimi, Yapısı ve Kalitesi Üzerine Etkisi  / Mastitisin Sütün Yapısında ve Kalitesinde Yaptığı Değişiklikler / Çiğ Sütün Mikrobiyel Florası /
   Sütün Mikroorganizmalara Bağlı Bozulması  / İneklerde Sağlıklı Bir Memenin Mikroflorası  / Sütün Depolama ve Taşınımının Süt Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi  /
   Süt Kalitesini Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler / Sürülerde Süt Kalite Değerlendirme Kriterleri

   LAKTASYONDAKİ İNEKLERİN BESLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR
   Kuru Dönem Beslenmesinin Gelecek Laktasyon Döneminde Süt Verimi Üzerine Etkisi Süt

   İNDİRİLME MEKANİZMASI
   Sütün İndirilmesinin Uyarılması  / Sütün İndirilmesinin Engellenmesi /
   Meme Başından Sütün Sızması

   İNEKLERDE LAKTASYONUN UYARILMASI

   SOMATİK HÜCRE NEDİR?
   Süt Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler / Somatik Hücre Sayımında Kullanılan Yöntemler / Somatik Hücre Sayımının Önemi / Somatik Hücre Sayısı Standartları

   MEME SAVUNMA SİSTEMİ
   Anatomik Savunma Mekanizması  / Hücresel Savunma Sistemi /
   Salgısal (Humoral) Savunma Sistemi / Meme Savunma Sistemi Üzerine Vitamin E ve Selenyumun Etkisi / Periparturient Dönemde Meme İçi Enfeksiyon Riskinde Artışın Nedenleri

   İNEKLERDE MASTİTİS
   Mastitisin Ekonomik Açıdan Önemi / Mastitisin Halk Sağlığı Yönünden Önemi

   MASTİTİSE DUYARLILIK OLUŞTURAN FAKTÖRLER
   İneklerde Mastitise Duyarlılığı Arttıran Fizyolojik Faktörler / İneklerde Mastitise Duyarlılığı Arttıran Anatomik Faktörler / Mastitise Duyarlılığı Artıran Çevresel Faktörler / Sağımın Meme Sağlığı Üzerine Etkisi

   MASTİTİSLERİN PATOGENEZİ

   MASTİTİSE NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR
   Kontagiyöz (Majör) Mikroorganizmalar / Çevresel Mikroorganizmalar ve Önemli Özellikleri / Fırsatçı Mikroorganizmalar ve Özellikleri / Mastitise Neden Olabilen Diğer Mikroorganizmalar

   MASTİTİS ÇEŞİTLERİ
   Klinik Mastitisler  / Subklinik Mastitisler

   MASTİTİSLERİN TEDAVİSİ
   Mastitislerin Sağaltımında Bazı Önemli Noktalar / Mastitis Tedavisinde Kullanılan Antibiyotiklerin Genel Özellikleri / Mastitis Tedavisinde Antibiyotiklerin Uygulama Yolları

   KLİNİK MASTİTİS TEDAVİSİNE GENEL BAKIŞ
   Klinik Mastitislerin Tedavisi / Spesifik Mastitis Patojenlerinin Antibiyotik Tedavisine Yanıtı / Klinik Mastitis Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi /
   Subklinik Mastitislerin Tedavisi / Spesifik Patojenlerin Neden Olduğu Mastitislerin Tedavisi

   ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ GELİŞİMİ

   MASTİTİS TEDAVİSİNDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

   MASTİTİS TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF SEÇENEKLER

   MASTİTİSLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

   İNEKLERDE KURU DÖNEMİN VE MASTİTİS AÇISINDAN ÖNEMİ
   Kuru Dönem Sırasında Meme İçi Enfeksiyonların Epidemiyolojisi / Kuru Dönemde Meme Sağlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler / Kuru Dönem Antibiyotik Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler / Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliğinin Arttırılması Çabaları / Koliform Grubu Bakterilere Karşı Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliği / Kuru Dönem Tedavisi için Kullanılacak Antibiyotiklerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekli Önemli Noktalar / Kuru Dönem Tedavisi Amacı ile Kullanılan Antibiyotiklerin Etki Spektrumu ve Patojenlerin Duyarlılığı / Kuru Dönem Tedavisi Hangi Düzeyde Yapılmalı? / Kuru Dönem Tedavisinde İlaç Seçiminin Önemi / Kuru Dönem Başlangıcında Mastitisli İnekler Nasıl Belirlenmelidir? / Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

   MASTİTİSTEN KORUNMAK AMACIYLA AŞILARIN KULLANILMASI

   SPESİFİK MASTİTİSLER
   Streptoccus agalactia'ya Bağlı Mastitisle  / Streptoccus dysgalactia'nın Neden Olduğu Mastitisler / Streptoccus uberis'in Neden Olduğu Mastitisler / Stafilokokal Mastitisler / Staphylococcus aureus'a Bağlı Mastitisler / Koagulaz Negatif Stafilokokların Neden Olduğu Mastitisler / Koliform Mastitisler / Mikoplazmalara Bağlı Mastitisler / Yaz Mastitisi / Maya ve Mantarlara Bağlı Mastitisler /
   Pseudomonas aeruginosa'nın Neden Olduğu Mastitisler / Viral Mastitisler

   DÜVE MASTİTİSLERİ
   Düve Mastitislerinin Ekonomik Önemi  / Düvelerde Gebelik ve Erken Laktasyon Döneminde Görülen Mastitislerin Önemi / Düvelerde Mastitis Nedenleri / Düvelerde Mastitislerin Tanısı / Düvelerde Mastitislerin Tedavisi / Düvelerde Mastitislerden Korunma / Düvelerde Meme Sağlığının İzlenmesinde Somatik Hücre Sayımının Önemi

   MASTİTİSİN OVARYUM FONKSİYONLARI VE ÜREME SÜRECİ ÜZERİNE ETKİLERİ
   SAĞIM
   Sağım Başlıklarının Dezenfeksiyonu / Sağımdan Sonra Sütün Depolanması ve Soğutulması

   SAĞIM SİSTEMLERİ
   Otomatik Yemleme Sistemlerinde Buzağı Besleme

   SAĞIM ÇEŞİTLERİ
   Elle Sağım / Makinalı Sağım Sistemleri / Robotik Sağım Sistemi

   SAĞIM MAKİNALARININ YAPISI
   Sağım Makinalarında Vakum ve Pulzasyonun Önemi / Vakum Dalgalanmaları ve Pulzasyon Hareketlerinin Ölçülmesi (Sağım Makinesi Testleri)

   SAĞIM MAKİNALARININ TEMİZLİĞİ

   SAĞIM MAKİNALARININ BAKIMI


   SAĞIM MAKİNALARININ MASTİTİSTEKİ ROLÜ

   MEME BAŞININ DEZENFEKSİYONU
   Teat Dipping Uygulaması Sırasında Dikkkat Edilmesi Gerekli Noktalar  / Teat Dipping Uygulaması Sonrasında Karşılaşılan Problemler / Teat Dipping Amacıyla Kullanılan Dezenfektan Maddeler / Dezenfektanlarının Saklanması ve Kullanımlarında Önemli Noktalar

   İNEKLERDE MEME DERİSİ HASTALIKLARI
   Meme Dolaşım Bozuklukları / Meme Ödemi / Meme Hiperemisi / Sütte Kan Görülmesi / Memede Hematom / Meme Başı Derisinin Enfeksiyöz Olmayan Hastalıkları / Nekrotik Dermatitis/İntertrigo / Fotosensitizasyon / Güneş Yanığı /
   Meme Başı Derisinde ve Meme Başı Deliği Etrafında Sağım Makinalarının Neden Olduğu Değişiklikler / Meme Başında Kısa Sürede Meydana Gelen Değişiklikler /
   Hiperkeratozis / Siyah Nokta ve Meme Örümceği / Meme Başı Derisinde Çatlak /
   Meme Derisinde Kimyasal Maddelerin Neden Olduğu Lezyonlar / Donma / Sineklere Bağlı Lezyonlar /Enfeksiyöz Etkenlere Bağlı Hastalıklar / İmpetigo (İrinli Deri Yangısı) / Akne (Follikülitis) / Yaz Yarası (Yalama Ekzeması) / Papillomatozis / Herpes Viruslara Bağlı Mamillitis / Çiçek ve Vaccinia Mamillitis / Yalancı Çiçek, Sağımcı Nodülü / Streptothricosis (Mikotik Dermatitis) / Ringworm (Dermatophyzis) / Stephanofilariazis
   İNEKLERDE MEME OPERASYONLARI
   Meme Başından Süt Akımını Engelleyen Bozuklukların Tanısında Kullanılan Yöntemler / İneklerde Meme Operasyonlarında Kullanılan Anestezi Çeşitleri /
   İneklerde Meme Operasyonları Sırasında Dikkat Edilecek Önemli Diğer Noktalar /
   İneklerde Meme Başında Uygulanan Operasyon Teknikleri  /
   İneklerde Meme Başından Süt Çıkışını Etkileyen ve Operasyon Gerektiren Durumlar
   2019 Baskı / 414 Sayfa 
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786052455630
   MarkaYazarın kendisi
   Stok DurumuVar
   9786052455630
                                                                                                                                                         

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.