• Tüm Kategoriler
  • Adalet Yayınevi Ceza Hukuku Genel Hükümler (Ciltli) Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, Mehmet Emin Alşahin

   Fiyat:
   844,00 TL
   İndirimli Fiyat (%15,2) :
   716,00 TL
   Kazancınız 128,00 TL
   3

   Kitabın Açıklaması (Ön Sipariş) Ceza Hukuku Genel Hükümler Çıkış Tarihi 23 Ekim

   Ceza Hukuku Genel Hükümler isimli kitabımızın bas?tan sona mevzuat, içerik ve imla yönünden elden geçirilmis?, yeni literatür eklenerek güncellenmis? onyedinci baskısını yapmanın sevincini yas?ıyoruz. Aradan geçen zamanda kitabımızın yazarlarından Kerim Çakır akademik hayatında bir merhale daha ilerlemis? ve kendisine üniversitelerarası kurul tarafından “doçent” ünvanı tevcih edilmis?tir. Sevgili arkadas?ımızı bu bas?arısından dolayı tebrik eder, bas?arılarının devamını dileriz.

   Geçen baskılarda oldug?u gibi bu baskımız da genç meslektas?larımız Doç. Dr. Mehmet Emin Als?ahin ile Doç. Dr. Kerim Çakır’ın katkıları ile gerçekles?mis?tir.

   Doç. Dr. Mehmet Emin Als?ahin; kusurlulug?u etkileyen hallerden “cebir, yas? küçüklüg?ü, akıl hastalıg?ı, sag?ır-dilsizlik, geçici nedenler, alkol ve uyus?turucu madde etkisi altında olma” ile “unsurların dıs?ında kalan dig?er haller”, “ceza kavramı, cezanın amacı ve nitelikleri”, “hapis cezasının çes?itleri”, “adli para cezası”, “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” ve “müsadere” konularını kaleme almıs?tır.

   Doç. Dr. Kerim Çakır ise “hapis cezasının infazına bas?lama”, “hapis cezasının ertelenmesi”, “s?artla salıverilme”, “tüzel kis?iler hakkında güvenlik tedbirleri”, “sanıg?ın ya da hükümlünün ölümü”, “af”, “önödeme ve uzlas?tırma” konularını yazmıs?tır.

   Bu çalıs?mamız da 16, 15, 14, 13, 12 ve 11. baskılarda belirttig?imiz deg?is?iklikler dog?rultusunda güncellenmis?tir. Bilindig?i gibi 10. ve önceki baskılarda, suçun dört unsuru oldug?unu kabul etmis? ve suç teorisine ilis?kin açıklamalarımızı buna göre yapmıs?tık. Doktrindeki gelis?meler, özellikle de yeni Türk Ceza Kanunu’nun esas aldıg?ı suç teorisini göz önünde tutarak görüs?ümüzü suçun iki unsuru oldug?u yönünde revize ettik. Buna göre suçun “tipiklik” ve “hukuka aykırılık” olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır.

   Tipiklikten kastettig?imiz; “ceza kanunlarının özel kısmında ya da ceza içeren kanunlarda yer alan ve ceza yaptırımı öngören suç tipi”dir. Dig?er bir anlatımla, her suçun haksızlık içerig?ini tasvir eden ve böylece haksızlıg?ı olus?turan unsurlar bu bas?lık altında incelenmis?tir. Bu nevi tipiklig?in, yapı tas?larını maddi (objektif) ve manevi (sübjektif) unsurlar olus?turur. Suçun dıs? görünümünü, maddi bünyesini gösteren maddi unsurlara (fiil, netice, illiyet, fail, mag?dur, konu) kars?ılık, manevi unsurlar failin iç dünyasının realiteleri olarak (kast, taksir gibi) ceza normunda yer alır. S?u halde suç; “tipe uygun bir haksızlık” tır.

   Kitap bas?tan sona bu anlayıs? çerçevesinde yenilenmis?, imla hataları düzeltilmis?, yeni Yargıtay kararları eklenmis?, özellikle suç teorisine ilis?kin bölümlerin çog?u yeniden yazılmıs?tır. Kitabımızın her yeni baskısı çıktıg?ında, derhal metin üzerindeki çalıs?malarımız bas?lar, mevzuat ve uygulamadaki deg?is?iklikler kitaba is?lenir. Bu titiz çalıs?ma sonucunda her yeni baskı bir öncekinden daha güncel, daha zengin bir hale gelmis? olur. Amacımız her zaman mükemmele ulas?maya çalıs?maktır. Bu vesileyle yüksek mahkemlerimizin kararlarının temininde hiç bir zaman yardımlarını esirgemeyen Anayasa Mahkemesi Bas?kan Vekili Hasan Tahsin Gökcan ile Yargıtay 6. Cesa Dairesi E. Bas?kanı Vuslat Dirim’e minnettarız.

   Kitabın baskıya hazırlanmasında kürsümüz Aras?tırma Görevlileri Büs?ra S?enerdog?an, I?lhan Polat, Kevser Çetin ile Av. I?rfan Dik, Stj. Av. F. Zehra Arslan ve Stj. Av. M. Akif Erbeyin’in büyük emekleri geçmis?tir. Her birine ayrı ayrı tes?ekkür ediyoruz.

   Kitabı kısa süre içinde baskıya hazırlayarak okuyucularla bulus?turan Adalet Yayınevi çalıs?anlarına ve yayınevinin sahibi sayın Hakan Karaaslan’a da tes?ekkür borçluyuz.

   Kitaba yönelik eles?tirilerin ve önerilerin meartuk@medipol.edu.tr, ahmetgokcen@hotmail.com, mehmetalsahin@yahoo.com, cakirkerim@gmail.com elektronik posta adreslerine gönderilmesi bizleri çok memnun edecektir. Kitabın ög?rencilerimize ve okuyucularımıza faydalı olmasını dileriz.

   Stok Kodu    :    9786052644904
   Boyut    :    17x25
   Sayfa Sayısı    :    1260
   Basım Yeri    :    Ankara
   Baskı    :    17
   Basım Tarihi    :    2023 Ekim

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786052644904
   MarkaAdalet Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786052644904
                                                                                                                                                         

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.